Author:  
All :: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, V, W, X, Y, Z 
All :: Vadlejch, Vianello, Vogt, von Boehn, Vybornyi 
Preferences: 
References per page:Show keywordsShow abstracts
References
1.
V. I. Yudin, A. V. Taichenachev, O. N. Prudnikov, M. Yu. Basalaev, V. Palchikov, M. von Boehn, T. E. Mehlstäubler, S. N. Bagayev
Phys. Rev. Applied, 19, 014022 January (2023)
Export as:
BibTeX, XML