Dr. Harald Schnatz

Address:

Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Bundesallee 100
D-38116 Braunschweig
Germany

Phone: +49 531 592 4300
Fax: +49 531 592 69 4300
E-mail: Harald Schnatz

Major Research Interests concerning QUEST:

- laser optics, quantum optics
- precision metrology
- femtosecond frequency combs
- optical clocks
- frequency control and dissemination

Selected publications

15.
Falke, St., Schnatz, H., Winfred, J. S. R. V., Middelmann, Th., Vogt, St., Weyers, S., Lipphardt, B., Grosche, G., Riehle, F., Sterr, U.; Lisdat, Ch.
Metrologia, 48, 399 - 407 (2011)
14.
Pape, O., Terra, J., Friebe, M., Riedmann, T., Wübbena, E. M., Rasel, K., Predehl, T., Legero, B., Lipphardt, B., Schnatz, H.; Grosche, G.
Opt. Express, 18 (20), 21477 - 2183 (2010)
13.
Terra, O., Grosche, G.; Schnatz, H.
Opt. Express, 18, 16102 - 16111 (2010)
12.
Grosche, G., Terra, O., Predehl, K., Holzwarth, R., Lipphardt, B., Vogt, F., Sterr, U.; Schnatz, H.
Opt. Lett., 34, 2270 - 2272 (2009)
11.
Terra, O., Grosche, G., Predehl, K., Holzwarth, R., Legero, T., Sterr, U., Lipphardt, B.; Schnatz, H.
Appl. Phys. B, 97, 541 - 551 (2009)
10.
Piester, D.; Schnatz, H.
PTB-Mitteilungen, 119, 33 - 44 (2009)
9.
Weyers, S., Lipphardt, B.; Schnatz, H.
Phys. Rev. A, 79, 031803(R) (2009)
8.
Lipphardt, B., Grosche, G., Sterr, U., Tamm, Chr., Weyers, S.; Schnatz, H.
IEEE Trans. Instrum. Meas., IM-58, 1258-1262 (2009)
7.
Grosche, G., Lipphardt, B.; Schnatz, H.
Eur. Phys. J. D, 48, 27 - 33 (2008)
6.
Baillard, X., Fouché, M., Le Targat, R., Westergaard, P., Lecallier, A., Chapelet, F., Abgrall, M., Rovera, G., Laurent, P., Rosenbusch, P., Bize, S., Santarelli, G., Clairon, A., Lemonde, P., Grosche, G., Lipphardt, B.; Schnatz, H.
Eur. Phys. J. D, 48, 11 - 17 (2008)
5.
Friebe, J., Pape, A., Riedmann, M., Moldenhauer, K., Mehlstäuber, T., Rehbein, N., Lisdat, C., Rasel, E., Ertmer, W., Schnatz, H., Lipphardt, B.; Grosche, G.
Physical Review A, 78, 033830 (2008)
4.
Kubina, P., Adel, P., Grosche, G., Hänsch, T. W., Holzwarth, R., Lipphardt, B.; Schnatz, H.
Optics Express, 13, 904 - 909 (2005)
Page:  
Previous |1, 2|Next
Export as:
BibTeX, XML